AKTIVER JAVASCRIPT FOR AT HANDLE. SE INSTRUKTION HER:

VELKOMMMEN TIL ADVOKAT HANS BOSERUP

Advokat Hans Boserup (H) fører sager over hele landet.

Han har ført op mod 4.000 sager på alle juridiske områder og for alle niveauer af domstolene. Han har undervist på universiteter og handelshøjskoler i Danmark og i udlandet. Han er forfatter til en række bøger og artikler. Senest hans doktordisputats.
 

Retsmægling

Hans Boserup har siden 1992 forsket i og praktiseret mediation/mægling (se www.mediator.dk/ ). Som retsmægler ved Vestre Landsret har han opnået en aftaleprocent på mere end 90 %. Retssager er langt fra den eneste eller bedste måde at få sine behov dækket på.
 

Advokater

Advokat Niels-Erik Hansen underviser på universitetet og har særlig erfaring fra mange års arbejde med sager om usaglig forskelsbehandling, udlændingeret og menneskerettigheder. Han er forfatter til flere bøger og artikler om udlændinge og menneskeretlige spørgsmål.
Advokat Morten Tarp har særlig erfaring fra mange års arbejde med sager om lejeret. Han har tidligere været ansat i centraladministrationen.
 
Advokaterne har specialiseret sig i at hjælpe klienter, der har været udsat for krænkelse og uretfærdighed. Krænkelser sker inden for alle områder som f.eks.: Job, familie, arv, tilskadekomst, bolig og rettigheder i forhold til det offentlige. Advokaterne repræsenterer også de, der er blevet sigtet af politiet.
 

Stor erfaring med krænkelsessager

Med udgangspunkt i deres store erfaring fra krænkelsessager yder advokaterne rådgivning og foretager ekspeditioner ved ansættelse og afskedigelse, indgåelse og opløsning af ægteskab, erhvervelse og afhændelse af bolig, i arveforhold, erstatning, etc. Den offentlige sektor er voksende, og borgerne oplever stadigt flere krænkelser begået af offentlige myndigheder.
 
Danske domstole er meget tilbageholdende med at kontrollere, om det offentlige overholder loven.
 
Det er derfor en del af den nødvendige bistand til klienterne at føre deres sager for Den Europæiske Menneskerettigheds Domstol i Strasbourg, FN’s Menneskerettigheds Komité i Geneve og EU Domstolen i Luxembourg.
 
 
 
 
 

 

ADVOKAT HANS BOSERUP • SØNDRE LANDEVEJ 20 • 6400 SØNDERBORG • TLF.: 74 42 36 05 • FAX.: 73 42 38 09